REGIONALNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W ŁODZI

p1.png
swieto_zalewajki.jpg

Członkowie Regionalnego Związku Pracodawców

Zarząd informuje, że w dniu 7.06.2018r. w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim

„Bractwo Kurkowe” odbyło się spotkanie członków i sympatyków Związku.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Strzelanie z KBKS

Konkurencja kobiet

1 miejsce – złoty medal Małgorzata Majer

2 miejsce – srebrny medal Anna Bednarek

3 miejsce – brązowy medal Katarzyna Krzewińska

Konkurencja mężczyzn

1 miejsce-złoty medal Jan Hejwowski

2 miejsce – srebrny medal Edward Kulanty

3 miejsce - brązowy medal Marian Bednarek

Strzelanie z pistoletu

Kobiety Mężczyźni

1 miejsce - Anna Bednarek Jan Hejwowski

2 miejsce - Ewa Markowska Dariusz Krzewiński

3 miejsce - Barbara Wosiewicz Piotr Garszyn

GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW I UCZESTNIKÓW

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 6.09.2018r. odbędzie się III Spartakiada Związkowa. Szczegóły zostaną podane w następnej korespondencji. Zarząd prosi o zarezerwowanie czasu w w/w terminie.

Edward Kulanty

Pełnomocnik ds. sportu i rekreacji

Informacja_glowna.jpg

TOP 5 PRACODAWCÓW MIASTA ŁODZI

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska zaprasza firmy z Łodzi do udziału w pierwszej edycji konkursu TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi, organizowanego w ramach II Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego.

Celem konkursu TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi jest promowanie przedsiębiorstw, które wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przykładają dużą wagę do rozwoju kadr i jak najlepszych warunków zatrudnienia.

Wyróżnienie TOP 5 Pracodawca Miasta Łodzi będzie doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy, gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla osób szukających zatrudnienia i magnesem przyciągającym najlepsze kadry. Konkurs kierowany jest do firm posiadających swoją siedzibę lub działających na terenie miasta Łodzi.

Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę będą brane:

- warunki pracy i wsparcie socjalne pracowników;

- działania charytatywne firmy;

- rozwój zawodowy pracowników;

- nagrody i wyróżnienia zdobyte przez firmę.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 września br. podczas II Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Szczegóły konkursu na www.uml.lodz.pl oraz na www.lodzkietargipracy.pl

W załączeniu:

1. Zarządzenie TOP 5

2. MTŁ – Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa TOP 5

baner_2551X1819.jpg

Szanowni Państwo,

W terminie 27 - 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy
i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak
i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w danej branży. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji zawodowych.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego skierowane są do osób bezrobotnych, jak również do czynnych zawodowo Łodzian, którzy chcą zmienić pracę, podnieść lub przeprofilować swoje kwalifikacje. Jest to wydarzenie rekrutacyjne, które pozwoli zapoznać się z dostępnymi na łódzkim rynku ofertami pracy oraz umożliwi bezpośredni kontakt
z pracodawcami, którzy na miejscu przedstawią warunki zatrudnienia.

Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zapraszamy pracodawców z Łodzi
i województwa łódzkiego poszukujących pracowników, a także agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz firmy i instytucje szkoleniowe.

W przypadku zainteresowania udziałem Państwa firmy w powyższym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu:

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.

Kamila Berezińska – Kierownik Projektu

tel.: +48 42 639 90 53, kom.: +48 605 630 853, e-mail: k.berezinska@targi.lodz.pl

Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych upływa 2 sierpnia 2017 r.

www.lodzkietargipracy.pl

Kierunki działania Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi na 2017 rok...

 • 1.Zorganizowanie szkoleń:
 • „Krajowa Administracja Skarbowa- nowa administracja i jej wpływ na warunki funkcjonowania biznesu” - (dn. 10.04.2017 r. godz. 15:00) ,
 • „VAT 2017- istotne zmiany w zakresie obowiązywania po ostatniej nowelizacji” – ( dn. 09.05.2017 r. godz.17:00),
 • „Zmiany w Kodeksie Pracy” - ( dn. 11.09.2017 r. godz. 17:00),
 • „Wsparcie finansowe dla pracodawców, źródła finansowania” – przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego- (dn.11.10.2017 r. godz. 17:00),
 • Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.
 • 2.Organizacja spotkań integracyjnych, okolicznościowych i kulturalnych:
 • Spotkanie Wielkanocne- „Zajączek”,
 • „Święto Zalewajki”,
 • Organizacja wyjazdu Kłodawa- Ciechocinek ( 5-6 wrzesień),
 • Organizacja wyjazdu na grzybobranie ( 5-6 październik),
 • Podsumowanie roku 2017- „Mikołajki”, „Spotkanie opłatkowe”,
 • Organizacja dwóch spotkań z uznanymi osobistościami życia kulturalnego, społecznego lub politycznego.
 • 3.Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Spartakiada Zakładowa” – Buczek, Przyjezierze, Piorunów lub Tworzyjanki ( 5-6 czerwiec).
 • 4.Organizacja wyjazdu promocyjnego do Brukseli - spotkanie w Przedstawicielstwie Miasta Łodzi (listopad 2017 r.).
 • 5.Podjęcie czynności prawnych związanych z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy - Dziennik Ustaw z 8 kwietnia 2016r. poz.472.
 • 6.Powołanie Zespołu Prawnego, który może działać na rzecz członków Związku oraz w sprawie środków z Funduszu Pracy.

W imieniu Zarządu

Prezes Janusz Gołygowski

uchwala.png

uzasadnienie_1.jpg

Uzasadnienie_2.jpg

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 7/2016

w sprawie działania na szkodę pracodawców przez Rządy Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi podjętej na Posiedzeniu Zarządu w dniu 09.11.2016 r.

Nowelizacja Kodeksu Pracy, w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71), która weszła w życie z dniem 8 lutego 2005 r. wprowadziła obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy -zwolnienie lekarskie - za okres 33 dni lub 14 dni (dla pracownika powyżej 50 roku życia), finansowany z własnych środków przez pracodawców.

Pracodawcy od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika wnoszą obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z których ZUS dokonuje wypłat m.in. świadczeń stanowiących rekompensatę utraconego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy ubezpieczonego, ale nie dotyczy to pierwszych 33dni lub 14 dni, gdyż art. 92 Kodeksu Pacy zobowiązuje pracodawców do wypłaty wynagrodzenia za wymienione okresy a dodatkowo art. 61 Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity ustawy -Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 372) nakłada na pracodawców obowiązek wypłaty zasiłków chorobowych za w/w okres.

Z mocy prawa obowiązki pracodawców w tym zakresie są oczywiste.

Taki stan prawny jednak w sposób ewidentny narusza zasady sprawiedliwości społecznej wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż stany chorobowe pracownika w zdecydowanej większości nie mają żadnego związku przyczynowego z zatrudnieniem

(z wyjątkiem niektórych chorób zawodowych) i stan ten w sposób jednoznaczny wypełnia w całości znamiona świadczenia nienależnego.

Pracodawca opłacając składki ubezpieczenia społecznego jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia za stany chorobowe pracownika wynikające z migreny, kataru, niedyspozycji związanymi ze stanami uzależnień lub okresowych dolegliwości, których zaistnienie nie powstało na skutek świadczenia pracy.

Przedmiotowy stan jest ewidentną formą dyskryminacji gospodarczo-finansowej i stanowi naruszenie art. 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien ponosić te koszty a nie pracodawca, ponieważ pobiera od pracodawcy na ten cel pieniądze od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika przez pracodawcę.

Paradoksem w tej sprawie jest fakt, że ZUS w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wypłaca od pierwszego dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia. Tym samym „zwykła choroba” pracownika jest „karą” finansową dla pracodawcy.

Uzasadnienie zostało opracowane przez kolegów – Michała Adamczyka, Łukasza Ciołkiewicza, Janusza Gołygowskiego i Andrzeja Kałużę.

Prezes Zarządu

Janusz Gołygowski