REGIONALNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W ŁODZI

p1.png
Pracodawcy - Łódź

Historia Regionalnego Związku Pracodawców w Łodzi

W końcu lat 80 w Polsce zaczęły powstawać organizacje pracodawców. Najważniejszymi z nich były Stowarzyszenie Pracodawców w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Menadżerów, Związek Dyrektorów, Towarzystwa Gospodarcze i Przemysłowe.

Organizacje te zebrały się na Kongresie Zjednoczeniowym 24- 25 listopada 1989 roku i utworzyły Konfederację Pracodawców Polskich, która ze względu na brak przepisów prawnych działała jako stowarzyszenie.

Po Kongresie Zjednoczeniowym w Łodzi oddziały Stowarzyszenia Pracodawców, Stowarzyszenia Menadżerów i Związku Dyrektorów utworzyły Regionalny Związek Pracodawców, który powstał 12 sierpnia 1991 roku.

Prezesem RZP został kolega Jerzy Kujawa. Regionalny Związek Pracodawców został członkiem Konfederacji Pracodawców Polskich jako Związku Pracodawców powstałej na bazie ustawy sejmowej 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców.

RZP liczył ponad 100 członków i od początku był aktywny w KPP i na terenie swojego działania. Przedstawiciele RZP przez wiele lat byli członkami Prezydium KPP i innych komisji KPP. Początkowo RZP skupiał głównie pracodawców państwowych ale przez kolejne lata jego struktura zmieniła się i obecnie RZP skupia wyłącznie pracodawców prywatnych.

Członkowie RZP uczestniczyli w pracach komisji przy Wojewodzie Łódzkim, Prezydencie Miasta, WKZ, PKZ, organizacjach restrukturyzacyjnych, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i innych. RZP współpracował z ZZ działającymi na naszym terenie. Ogólnie można powiedzieć, ze czynnie uczestniczył w życiu gospodarczym i ekonomicznym kraju i regionu. Związek obecny był w mediach i wszelkiego typu naradach i spotkaniach.

Działalność Związku w tym zakresie trwa do obecnego czasu i dalej się rozwija.